Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Vi tar ansvar för hälso- och sjukvården i Gävleborg

Den politiska ledningen för hälso- och sjukvården i Gävleborg svarar på Jan Lahenkorvas (S) insändare Is i magen kommer inte att rädda sjukvården.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Läs insändare här.

Hälso- och sjukvården, liksom övriga verksamheter i Region Gävleborg, står inför stora ekonomiska utmaningar. Så ser det ut i de flesta av Sveriges regioner. Att tillhandahålla en god och tillgänglig vård av hög kvalitet för våra invånare, samtidigt som vi hanterar både ärvda strukturella underskott, och de ekonomiska utmaningar som omvärldsläget är orsak till, är ett uppdrag och balansakt vi i majoriteten tar på stort allvar.

"Vi tror på att ta ansvar och att inte fatta förhastade beslut,", skriver företrädare för den politiska ledningen för hälso- och sjukvården i Gävleborg.

Bild: Elin Silfver

Annons

Vi arbetar både aktivt och beslutsamt med flera parallella åtgärder. De ärvda ekonomiska underskotten har byggts upp över lång tid och det är angeläget att undersöka var underskotten uppstår, för att rå på dem och få en ekonomi i balans. Ett område som år efter år går med underskott, är vår egen primärvård. Därför har vi tillsatt en oberoende utredning för att ge svar på de bakomliggande orsaker till detta specifika underskott och möjliggöra att vi därefter kan sätta in rätt slags åtgärder för att nå en ekonomisk balans framöver. Vidare, har vi satt in flera andra åtgärder för att minska omfattningen av inhyrd personal. Satsningar görs på våra medarbetare, som är vår största tillgång, i form av lönesatsningar och ett särskilt lönetillägg för lojalitet på arbetsplatser där problemet med inhyrning är särskilt stort. Därtill har ett sparpaket motsvarande 100 miljoner kronor initierats.

Annons

Under hälso- och sjukvårdsnämndens senaste sammanträde bjöd vi i majoriteten in till en diskussion över partigränserna om hälsovalet ur nämndens perspektiv. Primärvården är en brännande fråga och vi skulle behöva ha en större samsyn kring våra beslut och åtgärder. Hör och häpna! Det som hände var att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vägrade delta i några diskussioner i ämnet, mycket olyckligt! Med tanke på stora ord om transparens och öppenhet som frekvent basuneras ut i media gränsar detta gensvar till antidemokratiskt beteende. Att stöta och blöta saker är en av demokratins grundpelare.

Annons

Majoritetspartierna tror att vi med hårt arbete och genom politiska prioriteringar på sikt kommer att nå en ekonomi i balans. Det kommer inte att bli lätt, men för att uppnå detta fattar vi beslut om både små och stora åtgärder. Vi tror på att ta ansvar och att inte fatta förhastade beslut, utan att överväga konsekvenser – och möjligheter – för våra invånare och medarbetare. Vi tror också på den demokratiska processen, för att kunna fatta välgrundade beslut därefter.

Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Ann-Charlotte Granath (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Lena Emanuelsson (SD), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Ingrid Jonsson (SVG), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan