Annons

Annons

Annons

Bollnäs

Läsartext
Vattnets kultur- och rättshistoria under antiken

Bollnäs senioruniversitet hade torsdagen den 16 mars en föreläsning om vattnets kultur- och rättshistoria med Staffan Michelson, advokat och författare.

Detta är en läsartext.

Staffan Michelson hade bara varit advokat i fyra veckor då hans far advokaten sa: ”den rättegången får du ta”. Ni kanske minns miljöskandalen på 1970-talet om BT Kemi i Teckomatorp där giftutsläpp (fenoxisyror) kommit ut i grundvattnet.

Detta blev starten för att börja fundera kring frågor om rättigheter till vatten, luft och mark. Något som blivit centralt i Michelson yrkesmannagärning under 40 år.

Staffan Michelson, advokat med anor från Vallsta.

Vi fick ett allmänbildande och spännande föredrag, som fick forntiden att verka som om detta hände nyss. Antikens Grekland och Rom och visar vattnets historiska betydelse för livskvalitetens och civilrättens framväxt. Antikens badhus, fontäner och akvedukter (10-20 mil långa) påminner oss om den högt stående kulturen. Och överskottsvattnet användes till att skölja rent på gatorna. Vem tillhörde vattnet, vem bestämde? Michelson och hans fru Lenas vackra färgbilder har dokumenterat föredraget och boken Vatten efter flera långa resor till Sydeuropa.

Annons

Annons

Grekland och Rom hade för 2 000 år sedan urbaniserats. Aten hade till exempel år noll cirka 250 000 invånare, medan Rom hade cirka 1 miljon invånare. Detta skulle inte vara möjligt utan tillgång till rent vatten. System för vattentillgång tillhör infrastrukturen i samhället. Därför byggdes vattenreservoarer och akvedukter med källor långt bortifrån. Hav och floder tillhörde ingen, men vattenledningar från dammar kunde ägas privat och bli föremål för tvister. Domstolar och polisväsende inrättades för konfliktlösning så att städer skulle kunna fungera.

Föredraget exemplifierades med bilder på några av de fantastiska byggnadsverken, till exempel delar av akvedukter och Cloaca Maxima i Rom, den fantastiska Basilica-cisternen och Hagia Sofia-moskén i Istanbul. Den enda bevarade akvedukten i Rom leder till Fontana di Trevi (La dolce vita, Anita Ekberg).

Väst-Rom försvagades under folkvandringstiden (100-500 efter Kristus) av flera skäl. Ett är att de gotiska erövrarna rev ner akvedukterna. Det bördiga området (Campagna) översvämmades och blev sumpmark. Malaria-myggan fick fäste och härjade tills området dränerades. Ser du nån likhet med angreppet på Ukrainas infrastruktur?

Rättshistoriskt kan man gå tillbaka till atenaren Solons (cirka 600 före Kristus) tolv tavlor som fundament för romersk rättsskipning. Den bysantinske kejsaren Justinianus samlade på 500-talet efter Kristus de romerska rättsprinciperna i Corpus Juris Civilis. Mycket av den romerska civilrätten är fortfarande grund för vår västerländska civillagstiftning.

Benny Johansson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan