Annons

Annons

Annons

Bollnäs

Läsartext
Senioruniversitetets föreläsning om demokrati

Februari månads föreläsning i Bollnäs Senioruniversitet behandlade ett aktuellt område. ”Är demokratin i Sverige hotad? Om hoten mot den fria pressen”. Ämnet intresserade många och drog en stor publik med långt över hundra åhörare.

Detta är en läsartext.

Dagens föreläsare var Lilian Sjölund, journalist och politisk redaktör på Ljusnan sedan 2011. Hon har arbetat 25 år på Gefle Dagblad varav 12 år som nyhetschef och har sett samhällsutvecklingen över tid.

Lilian Sjölund.

Annons

Sjölund konstaterade att det politiska debattklimatet har ändrats och är mycket hårdare än tidigare. Till exempel har erfarna journalister ifrågasatts av riksdagsledamöter. Debatten förs också i sociala medier, Facebook, Twitter med flera, där algoritmerna är ett hot eftersom de styr vad som dyker upp i flödet. Inför valet påverkade så kallade trollfabriker debatten. Fejknyheter och konspirationsteorier frodades. I kommentarsfältet har sen inläggen triggat varandra och man säger vad som helst om den man inte gillar.

Annons

En undersökning som Göteborgs universitet gör varje år visar att hot och hat har ökat främst mot public service. Kvinnor är mer utsatta och allra mest ledarskribenterna. På Ljusnan tog man bort kommentarsfältet när det svämmade över av hot och hat. Budskapet i hoten betyder — sluta skriva. Lilian Sjölund berättade hur detta påverkade både i arbetet och privat. Det innebar bland annat självcensur och en önskan om att skriva om mer ofarliga ämnen. Sjölund skrev om sina och tre andra kvinnliga skribenters erfarenheter av hot och hat i boken Hatad. Den gavs ut 2017 på journalistförbundets förlag. Så småningom uppmärksammades boken och Lilian Sjölund inbjöds till Rosenbad för en träff med bland andra justitieministern. Efter det finns en större medvetenhet om demokratibrotten som samlas i en utredning.

Brist på information är ytterligare ett hot mot demokratin konstaterade Lilian Sjölund. Den yngre generationen tror på influencers i stället för etablerade nyhetsförmedlare som gör grundliga analyser. Dessutom sprider man länkar som man inte vet var de kommer ifrån. Demokrati är en långsam process.

Annons

Hur kan det ha blivit så här? Lilian Sjölund menade att det finns flera orsaker. En obehaglig egoism i samhället, allt kretsar kring individen. Ökade ekonomiska klyftor. De etablerade partierna har inte tagit missnöjespartierna på allvar. Mediahusen har koncentrerats till ett fåtal aktörer och det har gått mycket fort.

Föreläsningen avslutades med en frågestund där många intressanta synpunkter om demokratin togs upp.

Barbro Wiklund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan