Annons

Annons

Annons

Bollnäs

Läsartext
Bollnäs senioruniversitet höll årsmöte

Bollnäs senioruniversitet höll årsmöte i Ida Kristinasalen på kulturhuset.

Detta är en läsartext.

Ordföranden Benny Johansson hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna. Dagen till ära skulle vi även få besök av Bollnäs amatörteater.

Peter Nyman fick äran att leda dagens möte.

Årsberättelsen föredrogs av Benny Johansson och resultat-och balansrapporten av Jan Erik Bohman. Bengt Segander avlade revisionens rapport. Redovisningarna godkändes och lades till handlingarna, varpå styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Annons

Annons

Skådespelarna Lotta Norin, Katarina Nordin och dottern Majken från Bollnäs amatörteater roade publiken.

Valet av styrelse vidtog sedan. Mötet beslutade enhälligt att välja Benny Johansson till ordförande på ännu ett år. Av övriga ordinarie ledamöter valdes Christina Berg Tylöskog, Jan Erik Bohman, Bengt Lindstedt, Lennarth Rosén och Barbro Wiklund omvaldes alla på ett år. Kerstin Carlsson-Stjernberg valdes på två år. Valberedningen har till uppgift att i framtiden återgå till att dela styrelsen på ett respektive två år. Covid-pandemin rubbade tillfälligt på den ordningen.

Lotta och Katarina framförde scenen Vintervovve till många skratt.

Seth Roos och Åsa Törngren valdes till ersättare på ett år. Till revisorer på ett år utsågs Bengt Segander och Lars Stjernberg. Den nya valberedningen för 2023 utgörs av Jan Berg, Stefan Jonäng och Inger Rosén med Berg som sammankallande.

Avslutningsvis avtackades Peter Nyman för väl utförd ledning av mötet. Ordförande Johansson framförde också föreningens uppskattning av kursledarnas insatser under året.

Annons

Efter mötet serverades kaffe och smörgås och Bollnäs amatörteater framförde två små nyskrivna teaterscener av Gunnar Steiner. De båda tablåerna beskrev dels en dejtande mamma som rådfrågade sin klarsynta och kritiska dotter och dels två damers samtal på en parkbänk, inspirerade av Ljusnans fototävling Vintervovven. Vi tackade skådespelande Lotta Norell och Katarina och Majken Nordin för ett trevligt framfört program. Som vanligt lite twistat och småkul manus av författaren Steiner.

Benny Johansson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan