Annons

Annons

Annons

Politikernas arvoden

Insändare
Angående arvodesfrågan i Ovanåker

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det har varit delade åsikter kring politikerarvoden och hanteringen kring detta i Ovanåker och jag vill redogöra hur vi från oppositionen tänker.

Normalt året innan val ska det tillsättas en parlamentarisk grupp som ska göra en översyn hur det ska vara med arvoden/villkor kommande mandatperiod. Det gjordes även innan detta val. Gruppen hade bra möten och det förankrades i alla partiers egna grupper.

Tråkigt att det var någon eller några som inte ville ta upp det på dagordningen sista fullmäktige då detta skulle beslutas innan det nya styret var på plats. Utan förkastade/förhalade arbetet som var gjort i denna grupp vilket vi tycker är förargligt.

Det brukar vara kutym att det gamla styret beslutar det nya styrets arvoden och villkor. Att utsätta sig själv för att sätta sina egna arvoden rimmar inte gott. Vi har ju sett ett antal exempel på skandaler i några kommuner redan. Vi politiker måste slå vakt om detta så det sköts på ett korrekt sätt. Det finns nog med politikerförakt i vårt land redan.

Annons

Annons

Andreas Kissner, gruppledare KD Ovanåker

Bild: Privat

Till detta måste läggas att det nya styret S och C ville ha två nya nämnder vilket även det får ekonomiska konsekvensen vi får ju fler politiker som ska arvoderas.

Naturligtvis är det självklart att politiker ska ha betalt för sin tid. Men arbetsbördan och ärendena har inte ökat i vår kommun samtidigt som vi går in i frostiga ekonomiska tider. Att då öka just denna kostnadsmassa tycker vi rimmar illa då det finns behov i våra kärnverksamheter.

Lägg därtill en nämndssekreterare som kostar 600 000 kronor per år för att hantera två nämnder till. Totalt ökar kostnaden med drygt 1,2 miljoner för detta kalas.

Jag delar fördelarna med nya nämnder för att lyfta vissa frågor högre på dagordningen och fler politiker får chans att delta i demokratin och självklart ska politiker ha betalt.

Men i detta omvärldsläge känns det som en felaktig prioritering för oss.

I vårt (KD, SD, M och L) budgetförslag finns ett antal budgetposter som skulle gynna vår kärnverksamhet. Som att utreda äldreomsorgen för hitta kvalitetshöjande åtgärder för våra brukare och anställda, stötta elevhälsan, stärka föreningarna, satsa på språket för att öka tryggheten i omsorgen, stärka jämställdhetsarbetet i kommunen samt tillföra medel till en fastighetsstrateg för att kunna möta framtidens behov av kompetensförsörjningen och inflyttningen. Detta är några av de satsningar vi hade prioriterat framför utökade politikerkostnader och ni medborgare hade fått förstärkt välfärd med vår budget.

Andreas Kissner (KD), oppositionsråd Ovanåker

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan