Annons

Annons

Annons

Bollnäs

Läsartext
Kriget i Ukraina och andra konflikter i världen

Bollnäs senioruniversitets novemberföreläsning behandlade ett aktuellt ämne: Kriget i Ukraina och andra konflikter i världen. Denna gång i filmad form, från Uppsala Senioruniversitet.

Detta är en läsartext.

Senioruniveristetets novemberföreläsning handlade om kriget i Ukraina.

Annons

Peter Wallensteen, seniorprofessor i freds- och konfliktforskning gav oss en föredömligt klar och tydlig redovisning av bakgrunden till vad som nu händer i Ukraina och varför detta är så upprörande i alla avseenden:

Detta krig är helt oprovocerat! Ryssland anföll Ukraina under förevändningen ”militär specialoperation” i stället för vad det faktiskt är, nämligen brott mot gällande krigslagar. Men Ukraina hade inte låtit sig provoceras att anfalla Ryssland.

Annons

Annons

Alla länder har rätt till självförsvar. I konfliktsituationer ska stater vända sig till FN:s säkerhetsråd, där dock Ryssland har vetorätt. En FN-majoritet förklarade detta krig olagligt även om fem stater ställde sig på Rysslands sida.

Putins historieskrivning är ”tillrättalagd”. Han drömmer om ett imperium från Katarina den storas tid och om tiden före 1917. Då ansågs inte Ukraina existera. Detta är emellertid en historieförfalskning och hitoriken stämmer inte vare sig det gäller språk eller religion till exempel.

Territoriell integritet är grundläggande för hela världsordningen sedan 1947, med FN som garant och försvarare. Detta trots att dessa gränser ofta var godtyckliga och drogs med linjal. Ukrainas gränser har dock en gång godkänts av Ryssland.

Internationella sanktioner kan lyckas, som i apartheidpolitikens Sydafrika, om det finns en fungerande opposition på alla nivåer inom landet och att det blir en internationell uppslutning i frågan. Detta gäller inte dagens Ryssland. Sanktioner i form av visumförbud och frysning av personliga tillgångar måste därför vara riktade direkt mot de ansvariga, i Rysslands fall mot Putin, Lavrov, duman ("parlamentet") och oligarker.

Stödet till Ukraina från västländerna är förstås livsviktigt, och opinionsbildning internationellt. Betydelsefullt är också att det finns en tredje part i kommande förhandlingar som både Ukraina och Ryssland litar på – kanske Turkiet?

Annons

Samtidigt som vi fick en god bakgrund till konflikten i Ukraina fick vi också en inblick i andra konflikter i världen och hur de lösts. Svaren på frågor från publiken i Uppsala gav ytterligare intressanta inblickar i dagens ämne, till exempel hur en aktivering av Minsk-2-avtalet eller Normandie-forumet skulle kunna tjäna som förhandlingsunderlag.

Christina Berg-Tylöskog, Benny Johansson, Bollnäs senioruniversitet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan