Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Viktigt att värna våra världsarv i en allt osäkrare värld

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I ett halvt sekel har Unescos Världsarvskonvention bidragit till att skydda och bevara omistliga kultur- och naturvärden, där inte minst Hälsingegårdarna ingår. När konventionen fyller 50 år, konstaterar vi att världsarven befinner sig under starka och konkreta hot på flera håll. Det är viktigt att vi samlas och agerar för deras bevarande, internationellt och nationellt samt lokalt.

Interiör från Pallars i Långhed. Fotograf: Maria G. Nilsson

När Världsarvskonventionen antogs år 1972 var syftet att skydda jordens mest värdefulla natur- och kulturmiljöer från förfall och förstörelse samt bidra till deras återuppbyggnad. Vissa platser är helt enkelt så viktiga för mänskligheten att världen behöver värna om dem gemensamt.

Annons

Annons

Med tiden har världsarven fått en allt viktigare roll som plattformar för hållbar utveckling och att medverka till internationellt samarbete och fred. Idag ser vi växande hot mot världsarven i form av naturkatastrofer, klimatförändringar, exploatering, konflikter och krig.

Det finns 1154 världsarv i 167 länder varav 15 i Sverige. De skiljer sig utifrån typ av kultur- och naturvärden, men alla är enastående och representativa platser.

Ett exempel är Världsarvet Hälsingegårdar där påkostade inredda rum skapades redan under 1500-talet. En gård kunde ha upp till femton rum med unikt interiört måleri trots att bara ett par användes till vardags - resten togs i bruk vid fester som kunde pågå i flera dagar. När musiken tystnat stod festsalarna tomma i många år. Därför har också världsarvsgårdarna Bortom Åa i Fågelsjö, Bommars i Letsbo, Kristofers i Stene, Gästgivars i Vallsta, Jon-Lars och Pallars i Långhed samt Erik-Anders i Asta bevarats för eftervärlden. I dag ses de som representanter för de övriga gårdarna i landskapet.

Kunskap i byggnadsvård är centralt för bevarandet, med fokus på långsiktighet i hantverksmetoder, material och återväxt i skogsområdena. Ett levande och aktivt jordbruk, besöksnäring och hotellverksamhet bedrivs och nationella och internationella nätverk driver utvecklingen framåt.

Annons

Att världsarven bevaras, utvecklas och noggrant följs upp är för människan inte bara en viktig backspegel, utan här kan också klimatpåverkan och samhällsförändringar uppmärksammas i realtid. På så sätt kan världsarven liknas vid kanariefåglar i gruvan, som varnar för det som är på väg att ske.

Annons

Det finns en inneboende kraft i idén om ett gemensamt arv bortom nationernas gränser. För att inte mista detta behöver vi alla samlas och ta ansvar för världsarvens utmaningar både nu och i framtiden.

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet

Lena Landström, världsarvssamordnare Länsstyrelsen Gävleborg och ordförande för Världsarv i Sverige

Anna-Karin Ferm,verksamhetsutvecklare världsarv & kultur Region Gävleborg ; Riksantikvarieämbetet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan