Annons

Annons

Annons

Annons

Bandyhall i Bollnäs

Insändare
Nya bandyhallen är en allvarlig säkerhetsrisk

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Peter Nordebo, Liberalerna, är kritisk till att ammoniak kommer användas i kylsystemet i nya bandyhallen i Bollnäs.

Bild: Christian Massana

Annons

Miljö- och byggnämnden i Bollnäs har nyligen meddelat bygglov för en kylanläggning i det pågående bygget av ny bandyhall. Enligt säkerhetsansvariga innebär de oerhörda mängder ammoniak som ska förvaras i anläggningen ”risk för nytt Tjernobyl” vid utsläpp.

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, har valt att satsa på en kylanläggning med höggradigt giftig ammoniak i stället för en standardlösning, till exempel baserad på koldioxid. En sådan lösning skulle bli många miljoner kronor billigare, säkrare och ändå kunna leverera både kyla och värme.

Annons

I den säkerhetsanalys som gjorts har riskutredaren valt att inte titta på yttre påverkan, utan anser att det räcker med att titta på eventuella läckage. ”Då man väljer att bortse från en yttre påverkan så visar inte riskutredningen vilken eventuell påverkan ett sådant scenario skulle få på tredje person. Det finns möjlighet att använda sig av väl beprövade kylanläggningar”, skriver miljö- och byggnämndens egen handläggare i sitt yttrande över bygglovsansökan.

Annons

Enligt bygglovsansökan ska byggbolaget placera en kylanläggning för ispisten som innehåller cirka 1 700 kilo ammoniak i omedelbar anslutning till en hall som ska kunna ta emot en publik på mer än 3 000 personer. Dessutom har hallen lokaliserats i stadskärnan. Oavsett vindriktning når ett utsläpp omedelbart tätbebyggda bostadsområden.

Enligt handläggaren skulle ett utsläpp kunna få ytterligt allvarliga konsekvenser för stora delar av stadens befolkning. Men möjligheten av ett sabotage har riskutredaren inte ens tagit med i sitt underlag.

I yttrandet till nämnden skriver kontorets egen handläggare om ett möte med riskkonsulten, räddningstjänsten, Trafikverket och länsstyrelsen. Under mötet ställdes frågan till riskkonsulten vad det skulle innebära om någon utförde sabotage på anläggningen så all ammoniak kommer ut. Svaret blev ”då snackar vi Tjernobyl”.

Det var alltså det underlag nämnden hade för sitt beslut. Handläggaren föreslog att ansökan skulle avslås. Men inför bandyn och SBB tycks nästan alla politiker förhålla sig som den klassiska apan som både håller för munnen, blundar och täcker över båda öronen. Trots de tydliga bristerna i säkerheten valde nämnden att medge bygglov för anläggningen, som dessutom att döma av Ljusnans rapporter redan har byggts, utan lov!

Gång på gång kommer nya avslöjanden om bristande planering och ändrade planer för bandyhallen. Den gemensamma nämnaren är att det kommer att bli skattebetalarna i Bollnäs som får betala merkostnaderna.

Peter Nordebo, Liberalerna

Annons

Annons

Till toppen av sidan