Annons

Annons

Annons

Annons

Bollnäs

Insändare
Bollnäs kommun kväver föreningslivet och dödar spontanidrotten

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I egenskap av mångårig skattebetalare och föreningsmänniska undrar jag vad som ligger bakom Bollnäs kommun och dess fritidsenhet som verkar vilja göra allt för att knäcka föreningslivet ekonomiskt och samtidigt avgiftsbelägga spontanidrotten.

Inför teknik-och fritidsnämndens majsammanträde lade dess förvaltning genom fritidschefen fram förslag om förändrade taxor och avgifter som drabbar de tidigare avtalsföreningarna enormt hårt. Exempelvis får Bollnäs ishockey, Bollnäs simsällskap, Bollnäs fotboll samt Bollnäs friidrott höjda avgifter med i vissa fall sexsiffriga belopp. Till exempel kommer avgiften för ett ett förråd höjas med 1 000 procent. Är detta verkligen att värna föreningslivet?!

Annons

Några föreningar nödgar sig till att säga upp lokaler för att klara verksamheten. Föreningar tvingas i vissa fall träna på andra platser såsom gräsytor, gångvägar och motionsbanor för att hålla ner kostnader, vilket innebär tomma idrottsanläggningar.

Annons

Slut på spontanidrottande på Sävstaås?

Bild: Johan Adeström

Som grädde på moset ska fritidsenheten ta betalt om någon vill jogga några varv på Sävstaås. Jag har själv ett barnbarn som i ensamhet varje vecka vill testa sprintlopp. Nu ska jag betala 120 kr för att ta med mitt barnbarn till Sävstaås friidrottsarena.

Jag har kollat med övriga hälsingekommuner och samtliga kommuner ger alltid allmänheten möjlighet att spontanträna på deras anläggningar. Som information kan jag upplysa fritidschefen att att det är helt gratis att träna på Stockholms stadion samt övriga friidrottsanläggningar i Stockholm. Där uppmanar idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) allmänheten att nyttja bland annat Stadion, sommar som vinter, för spontanträning.

Bollnäs kommun är därmed föregångare till att döda spontanidrott på friidrottsbanor, vilket innebär att löpning, hopp och kast inte är spontanidrott.

Jag säger bara en sak: Gör om och gör rätt!

Ni politiker som beslutade detta på teknik-och fritidsnämndens möte den 24 maj har vilseletts av förvaltningen!

Mats N. Besviken skattebetalare och idrottsvän.

SVAR DIREKT:

Bollnäs kommunledning har under flera år arbetat för att få en ett mer jämställt och jämlikt idrotts- och föreningsliv. Forskning visar att föreningar med många flickor och kvinnor ofta har sämre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det är därför viktigt att ta till sig dessa fakta och göra förändringar som leder till bättring så att föreningarna i kommunen kan bedriva sin verksamhet på likvärdigt sätt.

Annons

Annons

På senaste mötet på teknik- och fritidsnämnden togs ett beslut om uppdaterade taxor. Inga prishöjningar gjordes på timtaxorna men däremot gjordes justeringar kring på vilket sätt man hyr vissa objekt. I stället för blockhyrning på 3- eller 4 timmar kan man hyra exempelvis en fotbollsplan per timme. Detta för att få ett mer flexibelt system för föreningarna.

Bollnäs kommun har bara Solrosen som kan användas som spontanidrottsplats. Övriga arenor är uppbokade för föreningslivet till största del. Däremot är det en målsättning att vi ska kunna erbjuda även till exempel löparbanor och liknande för allmänhet vissa tider, liknande som allmänhetens åkning på isytor. Det kan bli bättre för spontanidrott, det håller vi med om.

Vi politiker har det största förtroende för våra kommunala tjänstemän på Teknik-, service-, och fritidsförvaltningen. Att som insändarskribenten vilja få det att framstå som att vi politiker har vilseletts vill vi bestämt motsäga.

Vårt beslut har tagits utifrån de fakta som föreligger, de möten och samtal som vi haft med föreningar och medlemmar i föreningar samt det uppdrag som finns i kommunen att jobba för en jämställd och jämlik utveckling av kommunens system för ekonomiskt stöd och taxor till idrottsföreningar.

Mats Löwenstein (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Annons

Annons

Till toppen av sidan