Annons

Annons

Annons

Bollnäs

Läsartext
Vice Riksbankschef gästade Bollnäs senioruniversitet

Först kom Storbritanniens utträde ur EU (Brexit). Därefter pandemin och globala störningar i internationell handel. Och sedan Rysslands invasion i Ukraina med följden att priser på olja, gas och el rusar i höjden. Hur klarar svensk ekonomi detta? Bollnäsbördige Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi och vice Riksbankschef, delade med sig av sina kunskaper den 16 mars vid en föreläsning för Bollnäs senioruniversitet.

Detta är en läsartext.

Henry Ohlsson, vice Riksbankschef

Annons

Vad är Riksbanken?

Riksbanken är världens äldsta centralbank och fem år äldre än Bank of England. Riksbanken är en oberoende myndighet och lyder inte under riksdag eller regering. Bland Riksbankens uppgifter märks monopolet på sedelutgivning, styrränta mot banker samt inflationsbekämpning.

Genom Riksbankens betalningssystem (Rix) clearas transaktioner mellan företag, personer och banker.

Annons

Annons

Långsiktig har trenden varit att kontanthandel minskar och internethandel med kort, swish med meda ökar. Avgörande för en riksbanks åtgärder är befolkningens tilltro till den egna valutan. Vid kriser vet man dock att flykten till kontanter och andra valutor kan öka snabbt. På Balkan är till exempel euron ett viktigt betalningsmedel!

Penningpolitiken

Riksbanken strävar efter att hålla ett stabilt värde på den svenska kronan. Riksbankens guldreserv och valutareserv är exempel på hjälpmedel, liksom köp av obligationer och dylikt.

Med styrräntan försöker Riksbanken öka/minska efterfrågan i ekonomin. I många år har styrräntan varit negativ eftersom inflationen inte nått upp till 2 procent. Det betyder billiga lånekostnader. De flesta länderna i västvärlden har 2 procent inflation som mål. I februari 2022 nådde inflationen 4,5 procent till följd av pandemin och kriget i Ukraina. Inflationen i Storbritannien och USA är betydligt högre ändå.

Rysslands BNP är mindre än den i Norden, trots att befolkningen är sju gånger större! Men strategiska varor gör att störningarna ändå blir stora, eftersom Europa ännu behöver rysk olja och gas. Därför ökar inflationen.

Det är svårt för Riksbanken att påverka de så kallade långa räntorna (tio år). Låg räntenivå har hållit uppe konsumtionen. Inte minst efterfrågan av bostäder. Styrräntan och därmed bankräntor väntas stiga de kommande åren.

Annons

Inom 1-2 år kommer Riksbanken att ge ut e-kronan som betalningsmedel och automatuttag. Kryptovalutor (exempelvis Bitcoin) nämndes också. Ohlsson ser betydande risker med att satsa på dem. Staten skulle vilja reglera dem.

Ett 70-tal intresserade åhörare fick lite större insikter i hur värdet av våra pengar påverkas.

Benny Johansson, Bollnäs

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan