Annons

Annons

Annons

Annons

Krisen i Hudiksvalls omsorg

Insändare
Mer insatser behövs i äldreomsorgen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skribenterna vill se mer insatser inom äldreomsorgen.

Annons

Under flera artiklar har vi kunnat följa situationen inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun. Alla vi som följt artiklarna håller nog med om att situationen för personalen närmast våra brukare inte är hållbar, med arbetsmiljö som fackförbundet Kommunal helt riktigt beskriver som sämre och sämre. Svar på situationen ges från verksamhetschef och kommunstyrelsens ordförande, Mikael Löthstam, där man pekar på att pandemins effekter påverkat negativt.

Annons

För att få en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen så behöver de enhetschefer som varje dag sliter för att få verksamheten att gå runt, ges förutsättningar till att klara av sitt arbete. I dagsläget är det inte ovanligt att en enhetschef har uppemot 40 medarbetare, i en verksamhet som är öppen dygnet runt, samt upp till 80-120 brukare som där enhetschefen är ansvarig, vilket inte är rimliga förutsättningar för att leda en fungerande verksamhet där enhetscheferna hinner med att se och stötta alla medarbetare. Fackförbundet Vision har länge förespråkat personalgrupper om 25 medarbetare, där enhetscheferna ges möjlighet att vara de närvarande och stöttande chefer som de önskar.

Annons

Situationen har under många år varit ansträngd, men efter den omorganisation som gjordes 2020, där cheferna fick ökat antal medarbetare att ansvara för och minskat administrativt stöd har situationen förvärrats markant. Under 2021 valde åtta enhetschefer att avsluta sin anställning i Hudiksvalls kommun, och tio enhetschefer blev sjukskrivna. Något behöver förändras, ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete eller välja att lämna på grund av dålig arbetsmiljö.

Under hösten 2021 bjöds de ledande politikerna inom kommunstyrelsen arbetsutskott in till ett samtal kring situationen, tillsammans med Visions förbundsordförande Veronica Magnusson och lokala fackliga företrädare, två personer prioriterade att delta, representanter från Centern och Vänsterpartiet. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att förbättra situationen för enhetschefer och omvårdnadspersonal, men för att få till en ordentlig förändring så krävs det att politiken tar sitt ansvar. Vilken slags äldreomsorg vill ledande politiker i Hudiksvalls kommun ha? Vision är gärna med i en dialog kring vilka förändringar som behöver ske.

Annons

Kim Jutterström, ordförande Fackförbundet Vision Hudiksvall, Mikael Damberg, HSO Fackförbundet Vision Hudiksvall ,Marie Rosengren, ledamot i styrelsen och enhetschef inom äldreomsorgen, Magnus Hedman, arbetsplatsombud för enhetscheferna inom äldreomsorgen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan