Annons

Annons

Annons

Sävsberg-Säversta

Insändare
INSÄNDARE: Därför ska du rösta på oss i kyrkovalet

Den 19 september är det kyrkoval. Det är ett viktigt val för Svenska kyrkan. Socialdemokraterna i Bollnäs vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en öppen folkkyrka för alla och inte sluta sig inåt där grupp ställs mot grupp.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Johannes Gullbrand

Annons

Oavsett vilken relation du har till Svenska kyrkan ska alla medlemmar få delta på lika villkor. Oberoende om du deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, tar del av kulturverksamheten eller delar livets stora händelser tillsammans i kyrkan är alla lika värda. Folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där barn och unga sätts i fokus med avgiftsfri verksamhet som görs tillgänglig för alla.

Annons

En viktig punkt för oss är kampen mot diskriminering. Vi vill föra en feministisk kyrkopolitik. Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen mot att bli jämställd och icke-diskriminerande finns det fortfarande utmaningar. Vi vill att Bollnäs pastorat utvecklar sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska förekomma i någon verksamhet. Det kan aldrig accepteras i någon form. Vi vill arbeta mot främlingsfientlighet. Vi stödjer det arbete som görs för att familjen Simsek i Vallsta ska få sitt uppehållstillstånd. Vi vill att pastoratet verkar för att genomföra den certifieringsutbildning, ”Regnbågsnyckeln”, som Svenska kyrkan, studieförbundet Sensus och EKHO (Ekumeniska grupperna för hbtq-personer) har arbetat fram.

Annons

Tre av socialdemokraternas kandidater på kyrkofullmäktigelistan i Bollnäs. Carina Falk Norgren, Gun-Britt Lindblom och Tor Jonsson. Foto: Privat.

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Det är den lokala församlingen som bjuder in till församlingens grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Vi vill också att medlemmarna engagerar sig i församlingarna.

Vi vill att Bollnäs pastorat ska utveckla ett demokratiskt ledarskap, vilket förutsätter de anställdas delaktighet. Bollnäs pastorat ska vara en god arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetensutveckling i fokus. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete är av största vikt.

Vi vill att våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar ska vårdas med hänsyn tagen till klimat och miljö. Bollnäs pastorat ska senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet.

Annons

Det sociala engagemanget är viktigt. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro. Vår målsättning är därför att stärka det diakonala arbetet och verka för att öka frivilligarbetet. I det sammanhanget är också viktigt att påpeka att internationell solidaritet och hjälp till de mest utsatta aldrig får åsidosättas. Vi vill därför fortsätta att avsätta 1 % av vår budget till internationellt bistånd.

För Socialdemokraterna i Bollnäs, Tor Jonsson, kyrkorådets nuvarande ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan