Annons

Annons

Annons

Privatisering av hemtjänsten

Debatt
DEBATT: Sluta tramsa – återkommunalisera hemtjänsten!

Det är helt oacceptabelt att Nordanstigs kommun behandlar de äldre med sådan respektlöshet som skett de senaste månaderna! Vår förhoppning är att kommunen kommer fram till att det finns ett egenvärde av att kommunens egen hemtjänst finns och verkar i hela kommunen, skriver styrelsen för Vänsterpartiet i Nordanstig.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att inte veta vem som kommer inom hemtjänsten nästa vecka orsakar stress och oro hos brukarna, skriver insändaren.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Det senaste halvåret har varit turbulent för hemtjänsten i Nordanstig och orsakat stress hos både personal och brukare. Det handlar inte bara om den stora nedskärningen inom den kommunala hemtjänsten eller om coronapandemin – som ju har påverkat de flesta verksamheter negativt.

Förutom dessa stora och omvälvande händelser så har det visat sig att valfrihet är svårt att uppnå genom LOV i hemtjänsten. Framförallt beror det på att vi är en liten kommun med ett fåtal (två ibland tre?) privata hemtjänstutförare. När då kommunen har tagit sin hand ifrån hälften av kommunen (Bergsjö och Gnarp) och förlitar sig helt på de privata utförarna så behövs det förstås minst två stycken för att det ska gå att välja någon. Allt annat vore ju en monopolsituation.

Annons

När en av utförarna säger upp sitt avtal (som hände i våras) så måste någon annan gå in och överta deras brukare. I teorin är det brukarna som ska ”välja” en utförare, men när utförarna säger upp avtalet så fick man ju inte den man ville ha. Då måste man välja om. In på arenan kliver en ny aktör – en aktör som tidigare blivit godkänd som hemtjänstutförare, men som då sagt sig inte kunna ta emot någon brukare alls (0 st). Det är mycket märkligt att kommunen kan godkänna att ett företag ansöker om att få vara med i upphandlingen (jo, det är en upphandling), men man vill inte ta emot någon brukare. Inte förrän nu.

Annons

Efter att det första företaget sagt upp sitt avtal så ångrar de sig och vill bli godkända igen. Det blir såklart lite administration så de kan inte bli godkända förrän några månader senare. För de brukare som haft det här företaget som utförare och som är nöjda innebär det att de ändå tvingas ”välja” en ny utförare eftersom det blir ett ”glapp” på några veckor(?) mellan att avtalet går ut och det nya påbörjas.

I dagarna har vi fått information om att företaget inte kommer att försöka få till ett nytt avtal. De ger helt enkelt upp kampen mot Nordanstigs kommun.

Allt detta leder självklart till en oro och stress bland brukarna som inte vet vem som kommer att komma nästa vecka. Inte heller personalen är i det här fallet någon trygghet för de vet lika lite som brukarna.

Det är helt oacceptabelt att kommunen behandlar de äldre med sådan respektlöshet som skett de senaste månaderna!

Annons

Vår förhoppning är att kommunen kommer fram till att det finns ett egenvärde av att kommunens egen hemtjänst finns och verkar i hela kommunen. Det går inte att frånträda sig ansvaret för den kommunala hemtjänsten och skylla på de privata utförarna. Det är kommunens ansvar att se till att alla brukare får den omsorg som de har rätt till enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Slutsatsen av en sådan utredning bör bli att kommunen åter tar det fulla ansvaret för hemtjänsten i hela kommunen – genom att återkommunalisera hemtjänsten.

Styrelsen för Vänsterpartiet Nordanstig, genom Petra Modée, ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan