Annons

Annons

Annons

Annons

Bollnäs

Nya turer i strid om lavskrikor – Naturvårdsverket kritiserar avverkningsbeslut

Mark- och miljödomstolen rev upp Skogsstyrelsens beslut och gav rätt till skogsägare i Arbrå och Vallsta att få avverka skog i områden där lavskrikan lever. Men nu riktar Naturvårdsverket kritik mot domstolen – och yrkar att samtliga domar ska upphävas.

Text: 

Lavskrikorna i området har lett till en lång juridisk process.

Bild: TT

Annons

Det var Skogsstyrelsen som sommaren 2016 stoppade flera skogsägare kring Bollnäs från avverkning eftersom fågelarten lavskrika fanns i området.

Skogsägarna överklagade besluten till Mark- och miljödomstolen. I en överklagan anförde en skogsägare att lavskrikan inte är rödlistad och att hans ekonomiska skada vägde över den skada som lavskrikan skulle kunna drabbas av vid avverkning. Hans mål gäller 20 hektar och i överklagan skriver skogsägaren att han riskerar att bli av med miljonbelopp. Den sammanlagda ytan som det tvistas om uppges vara 150 hektar.

Annons

Annons

Mark- och miljödomstolen gick på skogsägarnas linje. Detta baserades bland annat på att man ansåg att det inte var Skogsstyrelsen utan Länsstyrelsen Gävleborg som borde ha fattat beslutet, och att myndigheten i princip överträtt sina befogenheter.

Efter beslutet överklagades domen av Skogsstyrelsen till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer: Skogsstyrelsen överklagar domar om lavskrikan: "Vi behöver få bättre klarhet"

Nu riktar Naturvårdsverket kritik mot Mark- och miljödomstolen i ett yttrande. Myndigheten vill att Mark- och miljööverdomstolen upphäver samtliga domar i målet, eftersom man anser att det finns för stora brister i domarna. Naturvårdsverket tycker att domstolen inte tagit ställning till lavskrikans bevarandestatus eller dess sårbarhet i det aktuella området.

Det är nu upp till Mark- och miljööverdomstolen att ta ställning i målet.

Läs även: Skogsstyrelsen backar om lavskrikan – men domstolen tar det slutliga beslutet

Annons

Annons

Till toppen av sidan