Annons

Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Yttrande om ombyggd lada skjuts upp

Den ombyggda ladan intill Ljusnan får vänta ytterligare minst en månad på att prövas av Mark- och miljöverdomstolen.

Ärendet, som pågått sedan 2012, rör en lada som enligt Ljusdals kommun olovligt byggts om till fritidsbostad. Byggnaden har nu glasade fönster, konventionell dörr och isolering, vilket myndighetsnämnden anser strider mot lagstiftningen.

Kommunen krävde i fjol att byggnaden, om kringliggande område, omgående skulle återställas till ursprungsskick. Detta överklagades till länsstyrelsen, som gick på samma linje, men anser att återställandet kan vänta tills beslutet vunnit laga kraft.

Annons

Annons

Ägarna har överklagat hela saken först till mark- och miljödomstolen – där ärendet avslogs – därefter till Mark- och miljööverdomstolen, som beviljat prövningstillstånd.

Ljusdals kommun skulle uttala sig i frågan senast den 18 maj, men har nu sökt och beviljats anstånd med sitt yttrande tills efter myndighetsnämndens junisammanträde, som hålls den 15 juni.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar att de beviljar anstånd med yttrandet till den 16 juni.

Läs mer om den ombyggda ladan.


Carole Tärnudd

0651-58 50 31
[email protected]

Annons

Annons

Till toppen av sidan