Annons

Annons

Annons

Annons

Järvsö

Grannfejd i Järvsö gick till Svea hovrätt – strandskyddsdispensen blir kvar

En lång överklagandeprocess av en strandskyddsdispens i Järvsö är nu över. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kommer inte att pröva grannens överklagande.

2010 godkände Ljusdals kommun en strandskyddsdispens åt en fastighetsägare vid Ljusnan i Järvsö. Kommunen beviljade då bygget av ett enfamiljshus vid älven.

Detta blev upprinnelsen till en grannfejd som pågått tills alldeles nyligen. En granne klagade först hos kommunen 2012 om att en väg blivit uppgrävd, vilket enligt grannen försämrade tillgången till stranden. Sedan anmälde samma granne till kommunen att tomten inte markerats tydligt med ett staket eller en häck.

Annons

Annons

Läs mer: Granne överklagar strandskyddsdispens i Järvsö

– Den klagade ansåg att dispensvillkoren inte var uppfyllda. Det ledde till tillsynsärenden, men vi kunde konstatera vid båda tillfällena att fastighetsägaren uppfyllt kraven, berättar Roland Nilsson, bygglovshandläggare på Ljusdals kommun.

Detta fick grannen och fyra andra närboende att lämna in en anmälan om "avvikelse från strandskyddsdispens" till länsstyrelsen i juli i år. Länsstyrelsen avvisade anmälan, vilket fick grannen och de andra fyra att istället vända sig till mark- och miljödomstolen.

Även där avslogs överklagandet. I högsta instans, mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, beviljades inte ärendet prövningstillstånd.

Läs mer: Kommunen nekade strandskyddsdispens vid Tallåsens laxodling

– Mark- och miljööverdomstolen dömer i principiellt viktiga fall och om ett ärende inte är av den arten, prövas det inte, säger Roland Nilsson.

Fastighetsägaren har hört av sig till redaktionen och hoppas att beslutet i Svea hovrätt leder till att det blir slut med klagomål.

Annons

– Nu kan de ju inte komma någonvart längre, det känns bra, säger han.


Madeleine Bengtsson

0651-58 50 00
[email protected]

Annons

Annons

Till toppen av sidan