Annons

Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Norrljus AB renoverade Vi skola utan bygglov – döms att betala avgift

För drygt fyra år sedan köpte Norrljus AB Vi skola, och rustade den. Dock utan bygglov och startbesked. Företaget överklagade kommunens sanktionsavgift, men nu har dom fallit i målet – Norrljus ska betala avgiften.

Text: 

I slutet av 2012 köpte ett Sollentunaföretag, Norrljus AB, Vi skola i Ljusdal – som då var i tämligen dåligt skick – för 325 000 kronor.

Vi skolhus såldes 2012 och renoverades.

Annons

Annons

Därefter genomgick skolhuset en upprustning och lokalerna byggdes om till kontor. Men Norrljus sökte aldrig något bygglov för åtgärderna, och hade därför inte heller fått något startbesked. Dessutom flyttade en hyresgäst in, 2014, utan att kommunen lämnat slutbesked.

Ljusdals kommuns Myndighetsnämnd beslutade att ge företaget en byggsanktionsavgift på nära 148 000 kronor, ett beslut som överklagades till länsstyrelsen, och därefter till mark- och miljödomstolen. Båda instanserna stod på kommunens sida och i augusti överklagades saken till Mark- och miljööverdomstolen. Företaget hävdar att man haft löpande kontakt med kommunen under arbetets gång, och säger sig inte fått korrekt information. De anser att sanktionsbeloppet är för högt.

Nämnden å andra sidan, anser inte att företaget lämnat tillräckligt med uppgifter till kommunen för att det ska gå att bevilja bygglov. Företaget hade ansökt om att få ändra anvädning av byggnaden, och då fått information om att bygglov krävdes för planerade förändringar.

Annons

Nu har Mark- och miljööverdomstolen sagt sitt i saken, och ger kommunen rätt – Norrljus AB är skyldiga att betala sanktionsavgift. Rätten fastställer beloppet till 119 048 kronor. Rätten har i domen konstaterat att kommunen använt ett för lågt prisbasbelopp men att det inte förändrar något i sak.

Annons

Domen kan inte överklagas.


Carole Tärnudd

0651-58 50 31
[email protected]

Annons

Annons

Till toppen av sidan