Annons

Annons

Annons

Annons

Los

Vindkraft på Kölvallen tas upp i högre instans – fågelorganisationer beviljades prövning

Frågan om en stor vindkraftpark får byggas på Kölvallen är nu uppe i Mark- och miljööverdomstolen. Två miljöorganisationer har överklagat mark- och miljödomstolens dom från i våras och ärendet har beviljats prövningstillstånd.

Text: 

På Kölvallen mellan Kårböle och Los planeras upp till 92 vindkraftverk med en höjd av drygt 200 meter. Miljöprövningsdelegationen i Dalarna har gett tillstånd till verksamheten, men både vindkraftsföretaget och miljöorganisationer överklagade det beslutet.

Läs också: Flera överklagar vindkraftbygge på Kölvallen – beslut anses taget på felaktiga grunder

Miljöorganisationerna tyckte inte tillräcklig hänsyn hade tagits till fågellivet i området. Företaget å sin sida ansåg att villkoren var för hårda.

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Annons

Annons

Mark- och miljödomstolen gick helt på företagets linje och avslog i våras naturvårdsorganisationernas överklagan.

Läs också: Vindkraftsärendet på Kölvallen – företaget fick rätt i domstolen

Dessa gav dock inte upp utan överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. Där krävs det prövningstillstånd för att ett mål ska tas upp och under sommaren har domstolen tagit beslut om ett sådant.

Det är Gävleborgs läns ornitologiska förening samt Sveriges ornitologiska förening Birdlife Sverige som har överklagat domen. De anser att länsstyrelsen har fattat sitt beslut utifrån en bristfällig miljökonsekvensbeskrivning, som enligt dem saknar beskrivning av kumulativa effekter av andra vindkraftparker.

Läs också: Kölvallens vindkraftsprojekt har fått nya ägare – och överklagas till ännu en instans

Kring Kölvallen finns kungsörnar som kan skadas av den blivande vindkraftsparken, enligt Gävleborgs läns ornitologiska förening.

Bild: Tom Stromme

Företagets inventeringar har inte påvisat något örnbo i området. Men enligt kungsörnsgruppen täcker projektområdet omkring 50 procent av ett kungsörnsrevir.

Annons

Enligt föreningarna finns det nya studier som visar att skyddsavstånden till kungsörnsrevir måste utökas till minst tre kilometer för att de ska fungera. De anser också att skyddsavstånden till myrområden bör ökas för att minska negativa effekter på orre och vadarfåglar.

Annons

Läs också: Flera oroar sig för vildlivet kring Kölvallen

I sin överklagan yrkar de ornitologiska föreningarna på att företagets tillstånd dras in eller ges hårdare villkor, alternativt att ärendet återvisas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Gävleborg håller i sitt yttrande med om att skyddsavståndet från ett kungsörnsbo mycket väl kan utökas från två till tre kilometer. Men det skyddsavstånd till myrar som anges i miljöprövningsdelegationens beslut är tillräckligt, tycker myndigheten.

Kölvallen vind AB ägs sedan i våras av Arise AB. Företaget har fått på sig till 5 september att komma in med sin inlaga i den juridiska processen.

Så här ser Jädraås vinkraftspark i Ockelbo kommun ut. Den består av 66 vindkraftverk och ägs också av Arise AB.

Bild: Lars Pehrson / SvD / TT

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Annons

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!


Monica Wikström

0651-58 50 32
[email protected]

Annons

Annons

Till toppen av sidan